SREDIŠNJI URED DOMOVINSKOG POKRETA
Maja Horvat, tajnica Domovinskog pokreta
Telefon: 099 5360 235
Adresa: Vlaška 81f, 10 000 ZAGREB
E-mail: info@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak do petak od 9 do 17 sati.

PREDSJEDNIŠTVO

Zaštita tradicije, stvaranje budućnosti!

mag. cin. Ivan Penava

kineziolog, bivši veslač, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik Domovinskog pokreta

Mario Radić

inženjer telekomunikacija, dragovoljac Domovinskog rata, poduzetnik, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta

dipl. oec. Damir Barna

ekonomist, političar i politički tajnik Domovinskog pokreta

mag. cin. Josip Dabro

kineziolog, sportaš, trener, upravitelj zaklade Vrhbosanske nadbiskupije, političar, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Vukovarsko-srijemske županije, glavni tajnik Domovinskog pokreta

dr. sc. Stephen Nikola Bartulica

profesor, docent, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, Međunarodni tajnik Domovinskog pokreta

Davor Dretar

televizijski i radijski voditelj, glumac, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Krapinsko-zagorske županije

Stipe Mlinarić

heroj obrane Vukovara, logoraš, osnivač Centra dr. Ivana Šretera, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru

dr. sc. Igor Peternel

profesor, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Skupštini Grada Zagreba, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Grada Zagreba

dr. sc. dipl. ing. Slaven Dobrović

profesor, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Skupštini Grada Zagreba

mag. oec. Krešimir Bubalo

magistar ekonomije, dragovoljac Domovinskog rata, političar, bivši saborski zastupnik, bivši gradonačelnik grada Osijeka, bivši župan Osječko-baranjski, predsjednik Nadzornog odbora Domovinskog pokreta

dipl. iur. Ante Šušnjar

odvjetnik, član Suda časti Domovinskog pokreta

Damir Markuš

pripadnik HOS-a, političar, vijećnik u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije, predsjednik ogranka Domovinskog pokreta grada Kutine, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Sisačko-moslavačke županije

mag. philol. angl. Krešimir Čabaj

profesor engleskog jezika, književnosti i povijesti, dragovoljac Domovinskog rata, političar, vijećnik u Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Osječko-baranjske županije

prof. dr. sc. Branka Lozo

doktorica tehničkih znanosti, voditeljica doktorskog studija, članica predsjedništva podružnice Domovinskog pokreta Grada Zagreba

univ. spec. oec. Mujkić Ivana

sveučilišna specijalistica ekonomije, političarka, predsjednica ogranka Domovinskog pokreta Grada Vukovara

prof. dr. sc. Josip Jurčević

viši znanstveni suradnik, izvanredni profesor, autor, povjesničar, dragovoljac Domovinskog rata, političar, nacionalni koordinator Odbora Domovinskog pokreta

mag. art / univ. spec. oec. Jesenka Ricl

magistra umjetnosti, sveučilišna specijalista ekonomije, poduzetnica, predsjednica ogranka Domovinskog pokreta Grada Osijeka

dr. sc. Marko Žaja

doktor kinezioloških znanosti, predavač, poduzetnik, trener, sportski dužnosnik, vijećnik u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije

dr. Damir Biloglav

liječnik, hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Zadarske županije

dipl. iur. Ivica Mesić

odvjetnik, predsjednik Suda časti Domovinskog pokreta

daniel_spajic
Danijel Spajić

poduzetnik, političar, bivši zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru